การวางแผนการออกแบบครัว Kitchen Planning

1.สำรวจไลฟ์สไตล์

จุดเริ่มง่ายๆ ของการออกแบบครัวที่ดีนั้น เริ่มจากการสำรวจสไตล์การใช้ครัวของลูกค้าและสมาชิกในครอบครัวที่ใช้ร่วมกัน ตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับสไตล์เพื่อสื่อสารกับนักออกแบบให้จัดวางผังครัวและออกแบบครัวให้เป็นศูนย์กลางความสุขของสมาชิกในบ้านทุกคน เพื่อตอบโจทย์ในการวางผังดีไซน์ห้องครัวให้สมบูรณ์ที่สุด เช่น สมาชิกในครอบครัวคุณมีกี่คน ทำอาหารแบบไหน และระหว่างทำครัวต้องการดูทีวี ฟังเพลง หรือทำกิจกรรมอื่นใดของสมาชิกในบ้านภายในครัวหรือไม่
yourlifestyle

2.การเลือกเครื่องใช้เข้าครัว Kitchen Appliances

เครื่องใช้ในครัวคืออุปกรณ์รองรับกิจกรรมหลักในครัว คุณจะรู้ดีที่สุดว่าคุณต้องการใช้ครัวอย่างไร การเลือกเครื่องใช้ในครัวไว้ก่อนจะช่วยให้เห็นภาพส่วนอื่นๆ ของครัวได้ชัดขึ้นและขนาดของเครื่องใช้จะจัดวางลงในผังครัวได้อย่างลงตัว

appli

3.เลือกฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุณต้องการ Kitchen Accessories

การออกแบบระบบจัดเก็บที่ดีเป็นสิ่งจำเป็น การเลือกอุปกรณ์ภายในตู้ หรือ Accessories ต่างๆ มาใช้ในครัว จะทำให้การเข้าครัวสนุกขึ้น ข้าวของอยู่เป็นระเบียบและเข้าถืงได้สะดวก

1080

4.เลือกท้อปที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ Countertops

เคาน์เตอร์ท้อปครัวเป็นส่วนหนึ่งของห้องครัวที่ถูกใช้งานหนักมากที่สุด รองรับการเตรียมอาหาร หั่น สับ โขลก และวางของ การเลือกพื้นผิววัสดุนอกจากสีสันความสวยงามแล้ว จึงควรคำนึงถึงความแข็งแรง ทนทาน ถูกสุขอนามัย เพราะห้องครัวเป็นสถานที่ใช้ปรุงอาหารเพื่อการบริโภค

10802

5.เลือกรูปแบบการวางผังชุดครัวของคุณ Kitchen Layout

สำรวจพื้นที่และจัดวางผังครัวลงบนกระดาษ กำหนดตำแหน่งหลักๆ ในการวางอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงๆ ของคุณและสมาชิกในบ้าน

10803

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram